Babakötvény, start számla

17 kérdés és 17 válasz, amit tudni kell a babakötvényről, start számláról

1. Mi az életkezdési támogatás, vagy babakötvény?

2006. január 1-jétől a Magyar Köztársaság valamennyi újszülött polgára számára támogatást nyújt, amely arra szolgál, hogy a nagykorúság kezdetén, vagyis a 18. életév betöltése után könnyebb legyen a fiatalok életkezdése.

2. Ki jogosult a babakötvényre?

A babakötvényre minden 2005. december 31. után született, magyar állampolgárságú és magyarországi lakóhellyel rendelkező gyermek jogosult babakötvényre, amely alapján meghatározott összegű állami támogatást kap.

3. Milyen mértékű az állami támogatás?

Alap esetben gyermekenként 42.500 Ft. Ezen felül az alacsonyabb jövedelmű, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei, valamint az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek a 7. és 14. életévük betöltésekor további 44.600 – 44.600 Ft-ra jogosultak.

4. Hogyan igényelhető a babakötvény?

A babakötvényt nem kell igényelni, gyermek automatikusan megkapja, a szülőnek semmi teendője. A Kincstár hivatalból értesül a gyermek születéséről és a gyermek nevére kincstári számlát nyit, amelyen a gyermeknek járó állami támogatásokat és azok kamatait nyilvántartja. A kincstári számla megnyitásáról a Kincstár a szülőknek levelet küld.

5. Hogyan gyarapítható az állami támogatás?

Amennyiben a szülők úgy döntenek, hogy hozzátesznek az állami támogatáshoz, akkor nyithatnak Start-számlát (2012. október 1-től csak a Magyar Államkincstárnál). Ekkor a babakötvényben lévő pénzt áthelyezik a Start-számlára.

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári letéti számlán marad.

6. Ki nyithat start számlát?

A Start-számla nyitására a szülőkön kívül jogosult a gyermek más hozzátartozója is. (pl. a nagyszülő).

7. Hol lehet start számlát nyitni?

2012. október 1-től kizárólag a Magyar Államkincstárnál lehet kincstári Start-értékpapírszámlát nyitni, és Start-számlát kizárólag oda lehet áthelyezni. Akik banknál, takarékszövetkezetnél 2012. október 1. előtt nyitottak Start-számlát, azok maradhatnak a bankjuknál, takarékszövetkezetüknél, ha nem kívánják áthelyezni a számlakövetelést a Magyar Államkincstárhoz.

8. Hány start-számlája lehet egy gyermeknek?

A gyermeknek csak egy Start-számlája lehet, de a Start-számlát vezető pénzügyi szolgáltató bármikor átcserélhető a Magyar Államkincstárra. Ez azonban egyirányú folyamat: a Magyar Államkincstártól 2012. október 1-től kezdve nem helyezhető át Start-számla más pénzügyi szolgáltatóhoz.

9. Mekkora összeget, és ki fizethet be a start számlára?

A Start-számlán lévő összeg gyarapítására bármekkora összeget be lehet fizetni, amely után további állami támogatás jár. Befizető lehet a szülő vagy bármely magánszemély.

A Start-számlára a települési önkormányzatok is befizethetnek, befizetéseik után azonban állami támogatás nem jár.

10. Az állam mennyivel támogatja a start számlára történő befizetést?

A magánszemélyek befizetései után járó állami támogatás mértéke:

 • általános esetben a befizetett összeg 10 %-a, de legfeljebb évi 6.000 Ft;
 • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult családok gyermekei esetében a támogatás a gyermek számlájára befizetett összeg 20%-a, évente legfeljebb 12.000 Ft;
 • Start-számla átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermekek részére is nyitható. Ők az évi 12.000 Ft állami támogatást akkor is megkapják, ha nincs, aki befizessen a számlájukra.

 11. Mi történik, ha külföldre költözik a család és a gyermek?

A Magyarországon született, magyar állampolgárságú gyermek számára csak addig jár az állami támogatás, ameddig a bejelentett lakcíme Magyarországon van. A gyermek külföldi letelepedése esetén a Start-számlára a továbbiakban nem lehet befizetni (a gyermek hivatalos távozásának napjától a visszaérkezésig), illetve a Magyar Államkincstárnál vezetett letéti számlákon a felhalmozott összeg is csak eddig kamatozik.

12. 2006. január 1 előtt született gyermeknek lehet start számlája? Ő milyen állami támogatást kaphat?

2006. január 1. előtt született gyermekek szülei is nyithatnak Start-számlát, azzal a feltétellel, hogy legalább 25 ezer forint kezdő összeggel nyitják meg gyermekük számára.

Legalább 3 évig nem veszik ki a pénzt, még akkor sem, ha közben a gyermekük betölti a 18. életévet. A 2006. január 1. előtt született gyermekek azonban nem kapják meg a kezdő 42.500 Ft-os állami támogatást, csak a befizetések után járó 10%, de legfeljebb évi 6.000 Ft állami támogatást..

13. Meddig lehet a Start-számlát megnyitni?

A Start-számlát nemcsak közvetlenül a gyermek születése után, hanem bármikor később is meg lehet nyitni. Ebben az esetben a saját számla létrehozásáig a gyermeknek járó állami támogatás a kincstári számlán marad, és a Kincstár évente az ötéves állampapír hozamával megegyező mértékű kamatot ír jóvá a számlán levő összeg után. Ha a szülő végül megnyitja a Start-számlát, a Kincstár az addig a kincstári számlán összegyűlt összeget átutalja.

14. Mikor használható fel a babakötvény, vagy start számla összege?

A gyermek számláján elhelyezett összegek – állami támogatás, szülői megtakarítások – illetve ezek hozama:

 • kizárólag a gyermek 18. évének betöltését követően vehetők fel,
 • illetve legkorábban a start-számla megnyitását követő harmadik év elteltét követően, vagy a
 • gyermek halála esetén, a hagyatéki határozat után kerülhet sor.

15. Ki veheti fel a start számláról a megtakarítást?

A Start-értékpapírszámla tulajdonosa a gyermek, így Ő veheti fel 18. életévének betöltése után (gyermek halála esetén, az örökös).

Ez magában hordozza sok szülő aggodalmát.

Bizony akkor is a gyermek veheti fel, ha elkutyul, rossz társaságba keveredik, alkohol, vagy kábítószer függővé válik.  A gyermek rendelkezhet vele akkor is, ha a szülő és gyermek viszonya megromlott.

Ilyen esetekben a szülő által évek óta kuporgatott megtakarítás, nagyon könnyen elveszik a süllyesztőben.

16. Milyen célra használható fel a start számla megtakarítás?

 Kifizetés kizárólag az alábbi célokra teljesíthető:

 • tanulmányokra,
 • lakhatásra,
 • pályakezdésre,
 • gyermekvállalás feltételeinek megteremtésére,
 • jogszabályban meghatározott más célokra.

17. Jó megoldás-e gyermek megtakarítást Start-számlán gyűjteni?

Mikor ismertettem egyik ügyfelemmel, hogy Start-számlát már csak az államkincstárnál lehet nyitni és a kincstárnál lehet a gyermeke pénzét gyűjteni, egyből azt mondta.

Akkor ezt az állam ugyanúgy elveheti, mint a magán nyugdíjpénztári vagyonunkat?

Talán nem veszi el, vagy lehet, hogy mégis?

Mindenesetre én nem az államnál gyűjtöm gyermekem megtakarítását. Van ennél jobb megtakarítási konstrukció is.

VB

Ennél jobb megoldási konstrukció(k)ra szeretnék példá(ka)t kérni.

Zala megye mely városaiban lehet MÁK-nál Start számlát nyitni? Milyen dokumentumok kellenek ehhez?

Lajos

Számtalan jobb megoldás létezik. Ahhoz, hogy példát mondjak ismernem kell a pontos életszituációt (pl. szülők együtt, vagy külön élnek, egy keresős, vagy két keresős család, hány gyermek van, minden szereplő kora, van-e konkrét cél amire gyűjtenek stb). Ezt tanácsadás keretében tudjuk megbeszélni.
Zala megye városaiban Zalaegerszegen lehet Start-értékpapír számlát nyitni. Érdemes online időpontot foglalni. http://www.allamkincstar.gov.hu/ext/idopont-foglalas
Problémamentesen családi pótlékra jogosult szülő tudja megnyitni a számlát.
Szükséges dokumentumok:
Szülő: Személyi, lakcím, és adókártya eredetiben ott kell lenni.
Gyermek: Lakcímkártya, és adókártya (vagy az államkincstártól kapott életkezdési támogatás 42500.Ft-os értesítő levele)

VB

Köszönöm a részletes választ.
A jobb konstrukciókat egyedül szeretném feltérképezni, ugyanis nem szeretnék ilyen adatokat megosztani.

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük